Bouwlijnen en rooilijnen

Bouwlijnen en rooilijnen

Vraag jij je soms af waarom de woningen in bepaalde straten niet op een rechte lijn liggen? Vooral op gewestwegen is het duidelijk zichtbaar dat recentere woningen vaak enkele meters verder van de straat liggen dan oudere woningen.

De verklaring hiervoor kan je vinden bij bouwlijnen en rooilijnen.

Maar wat zijn bouwlijnen en rooilijnen? Wat is hun functie? En wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer je een woning koopt of bezit die getroffen is door de rooilijn?

Is een rooilijn hetzelfde als een bouwlijn ?

Neen, een rooilijn is niet hetzelfde als een bouwlijn.

Zoals de term het zelf zegt, is een bouwlijn de lijn vanaf waar je moet beginnen bouwen, m.a.w. waar je voorgevel komt te staan.

Een rooilijn daarentegen, geeft de grens aan tussen een perceel en het openbaar domein, bijvoorbeeld de straat. Het heeft tot doel de openbare weg te kunnen verbreden of de huidige breedte te handhaven alsook te verhinderen dat er vóór deze lijn zou worden gebouwd.

Aangezien er tussen de rooilijn en de bouwlijn een bouwvrije zone kan liggen, is het best mogelijk dat de rooilijn en de bouwlijn niet samenvallen.

Waarom zijn er in een straat verschillende bouwlijnen ?

Bouwlijnen zijn gebaseerd op bestemmingsplannen en worden samen met de rooilijnen vastgelegd in verkavelingsvoorschriften, rooilijnplannen, BPA’s of Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs). De meeste rooilijnplannen dateren uit de jaren 60 en 70 en zijn voor heel wat wegen achterhaald. Daarom hebben gemeentebesturen en andere overheden door de jaren heen de rooilijnen en bouwlijnen reeds verschillende keren verplaatst. En zo kon het gebeuren dat rooilijnen plots door percelen lopen en zelfs door woningen.

Wat zijn de gevolgen ?

Indien een perceel of een woning getroffen is door de rooilijn en de gemeente beslist om de straat te verbreden, dan kan je onteigend worden voor het deel tot aan de rooilijn.

Wanneer je een te renoveren woning koopt of bezit die getroffen is door de rooilijn, dan zal je vaak slechts een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen voor het uitvoeren van de werken mits het ondertekenen van een verklaring ‘afstand van meerwaarde’. Dit betekent dat bij een eventuele latere onteigening men geen vergoeding zal krijgen voor de waardevermeerdering gerealiseerd door de renovatiewerken. Denk dus goed na vóór je dergelijke verklaring ondertekent. Of beter, vóór je dergelijke woning koopt.

Waar vind je de informatie terug i.v.m. een rooilijn ?

In de stedenbouwkundige inlichtingen kan je terugvinden of een woning al dan niet getroffen is door de rooilijn. Maar je kan ook terecht op de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente waar de woning zich bevindt.

Conclusie

Wanneer je een nieuwe woning koopt, kijk dan steeds goed na of de woning al dan niet getroffen is door de rooilijn in de stedenbouwkundige inlichtingen.

Zijn de stedenbouwkundige inlichtingen nog niet beschikbaar, neem dan in je bod een opschortende voorwaarde op voor het verkrijgen van deze inlichtingen vóór het ondertekenen van de notariële akte en dat deze geen nadelige gegevens mogen bevatten. 

Werd de woning reeds gerenoveerd door de vorige eigenaar, ga dan zeker ook na of er een “verklaring van afstand van meerwaarde” werd ondertekend en hoeveel de restwaarde van de woning bedraagt.

De kans dat een straat zal worden verbreed, lijkt misschien klein of onbestaande. Maar hetgeen je vandaag onmogelijk acht, is morgen misschien harde realiteit.

Veel succes !
Yana van Urbanya


Vastgoed kopen met onafhankelijk vastgoedadvies van Urbanya

Wil je geen risico’s nemen bij de aankoop van vastgoed? Neem mij mee op huizenjacht en ik verifieer alles voor jou. Bovendien zorg ik ervoor dat je een bod uitbrengt waarin jouw belangen 100% worden beschermd. Om onafhankelijk advies te kunnen garanderen, neemt Urbanya geen vastgoed in portefeuille.